Sjedište: Ilica 272, 10000 Zagreb - tel.: +385 (0)1 370 40 40 - fax: +385 (0)1 370 53 56 - e-mail: info@trio-projekt.hr

Trio projekt d.o.o. za projektiranje, građenje i nadzor

Referentna lista

Referentna lista ugovorenih radova 2005. - 2016. god.
Od mnogih projekata izdvajamo najzahtjevnije i najkompleksnije iz slijedećih djelatnosti.

Projektiranje

Nadzor

Izvođenje radova