Sjedište: Ilica 272, 10000 Zagreb - tel.: +385 (0)1 370 40 40 - fax: +385 (0)1 370 53 56 - e-mail: info@trio-projekt.hr

Trio-projekt d.o.o., za projektiranje, građenje i nadzor

Projektiranje

Izrada rješenja i projekata proizvodnih, industrijskih, poslovnih, stambenih, obiteljskih objekata.

 

Građenje

Tvrtka Trio-projekt d.o.o. posjeduje ljudske resurse kao i materijalna i tehnička sredstva za obavljanje najzahtjevnijih vrsta radova kao što su:

Nakon izvršenja svih radova, izvođač jamči kvalitetu i daje garanciju.

 

Nadzor

Nadzor tijekom izvođenja radova:

Nadzorni inženjeri vrše kontrolu kvalitete i kvantitete ugrađenih materijala i opreme, prate ugovorene rokove, sudjeluju u obračunu izvršenih radova.
Redovito izvještavaju investitora o stanju radova na gradilištu.

U mogućnosti smo, a imamo i iskustva za vršiti nadzor na najkompleksnijim objektima.